Dr. Sevim
Cakmak, MD

She deals with eyelid shape and movement disorders, eyelid tumors, lacrimal duct diseases and occlusions, eye irrigation in babies, prosthetic eye and orbital diseases.

Dr. Sevim CAKMAK, MD
Eye Diseases Specialist

Dr. Sevim Cakmak, MD

Experience

 • 2020 - Currently Consulting Room
 • 2018 – 2020 Medical Park – Bahçelievler
 • 2016-2017 Dünya Göz Hastanesi İstanbul
 • 2010 – 2016 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği Şanlıurfa
 • 1998 –2010 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği Diyarbakır
 • 2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Oküloplasti birimi Ankara
 • 1998 –2000 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Uzman Doktor Diyarbakır
 • 1995 – 1998 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Diyarbakır
 • 1993 – 1995 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Diyarbakır

Administrative Duties

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • TOD Diyarbakır Şubesi Mali Sekreteri ve Web Sorumlusu 2000-2004
 • TOD Diyarbakır şube başkanı 2006-2008
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Sınıf 5 Koordinatörü. 2014 -2015, 2015- 2016
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Abd başkanı 2016
 • 2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Oküloplasti birimi Ankara

Academic

 • Prof.Dr. 28.01.2011, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Doç.Dr. 14-04-2005 ( Sınav yeri Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Göz ABD)
 • Yrd.Doç. Dr. 2002, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Uzmanı Haziran 1998, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Tıp Doktoru 08 – 11 – 1993, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Okul ikincisi)

Expertise

 • Perforan Göz Yaralanmalarında Kültür Antibiogram Sonuçları’. 1998
 • Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
 • Aydın, G., ‘Horizontal şaşılıklarda uygulanan tedavi yöntemleri ve cerrahi sonuçlarımız’,2002
 • Erdem, S., ‘Multi-diod lazer ile endokanaliküler lazer dakriosistorinostomi sonuçlarımız.’,2009
 • Dağ, U., ‘Çift skleral flep ile posterior sklerotomili eviserasyon,’ 2010
 • Yoğun M, . Kliniğimizde konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında endonazal endoskopi eşliğinde silikon tüp entübasyonu uygulaması sonuçları, 2012
 • Görmüş G. Kliniğimizde Levator Rezeksiyonu Uygulanan Pitozisli Olgularda Cerrahi Sonuçlar Ve Başarıyı Etkileyen Faktörler, 2015

Tasks Performed in the Project

 • Vitrektomili Gözlerde Fakoemülsifikasyon Sonrası Arka Kapsüler Kesafetin Nd:YAĞ Lazer ile Tedavisi ve Komplikasyonları’, Dicle Üniversitesi Araştırma fonu,02-TF-01, (Proje Yürütücüsü),2002
 • Geçici iskemik atak olgularında retina sinir lifi tabakasında ve maküla morfolojisisndeki değişikliklerin optik koherens tomografi cihazı ile değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2013-01.12.2014 (ULUSAL)

My Academic Studies

Presentations at Meetings

 • Oküloplastik cerrahide anestezi yöntemleri. TOD 31. Nisan Kursu Oküloplasti Cerrahi,1-3 Nisan ANKARA 2011
 • Göz kapağı cerrahi anatomisi ve kapak biyodinamikleri. TOD 45. Ulusal kongresi 5-9 Ekim GİRNE/KKTC 2011
 • İntrakanaliküler lazer DSR’de prolabe silikon tüp tamirinde yeni yöntem. TOD Oküloplasti Aktif üye Toplantısı. BURSA 2011
 • Möbius sendromu. TOD Oküloplasti Aktif üye Toplantısı. Ocak 2012 BURSA.
 • Oftalmolojide Aciller. Tabip Odası. Aralık 2012 ŞANLIURFA.
 • Göz Kapağı Travmaları TOD 9. Mart sempozyumu. 16-18 MART 2012. ADANA
 • Lakrimal Boşaltım Kanalı Cerrahisi. TOD 25. Yaz sempozyumu. 22-24 HAZİRAN 2012 MARDİN
 • Göz kapağı Altın Plak Uygulaması. Oküloplastik Video Cerrahi sempozyumu İZMİR
 • Punktum stenozunda perfore punktum plağı uygulaması. Oküloplastik Video Cerrahi sempozyumu. İZMİR
 • Kapak Tümörlerine yaklaşım. TOD 11. Mart Sempozyumu. 14-16 MART 2014. ADANA
 • Üst kapak entropiyonunda anterior lameller repozisyon cerrahisi. Oküloplastik Video Cerrahi sempozyumu. 31 Mayıs – 1 Haziran 2014 İSTANBUL
 • Levator menteşe prosedürü. TOD Oküloplasti Aktif üye Toplantısı. 29 KASIM 2014. ANKARA
 • İdiyopatik enflamatuar orbita hastalığı. Tanısal Yaklaşım.TOD 36. Kış Sempozyumu 23-25 OCAK. BURSA
 • Göz kapağı tümörlerine yaklaşım. TOD 49. Ulusal Kongresi. 4-8 KASIM. 2015. İSTANBUL.
 • Göz Kapağı travmaları. TOD Çukurova Şubesi gece toplantısı. 27 Şubat 2016. KAHRAMANMARAŞ.
 • Okülofasiyal travmalı hastaya yaklaşım. TOD 50. Ulusal Kongresi. 9-13 Kasım 2016. ANTALYA
 • Üst kapak retraksiyonunda levator menteşe prosedürü.TOD oküloplastii aktif üye toplantısı. 10 Haziran 2017. İSTANBUL

Publications

Articles Published in International Refereed Journals

 • 1. Göncü T, Dilmen F, Akal A, Adibelli FM, Çakmak S. The factors affecting surgical success rate for the patients with congenital esotropia. The European Research Journal, 1(2), 33-38. (2015).
 • 2. Göncü T, Akal A, Adibelli FM, Çakmak S, Sezen H,Yılmaz ÖF. Tear Film and Serum Prolidase Activity and Oxidative Stress in Patients With Keratoconus. Cornea, 34(9), 1019-1023. (2015).
 • 3. Göncü T, Çakmak A, Akal A, Çakmak S. Comparison of refractive error and central corneal thickness in neonates of diabetic and healthy mothers. European Journal of Ophthalmology, 25(5), 396-399(2015).
 • 4. Göncü T, Çakmak S, Akal A,Karaısmaıloglu E Improvement in Levator Function After Anterior Levator Resection for the Treatment of Congenital Ptosis. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 31(3), 197-201, (2015).
 • 5. Çakmak S, Göncü T. Lacrimal gland prolapse in two cases of blepharochalasis syndrome and its treatment. International Ophthalmology, 34(2), 293-295. (2014).
 • 6. Akal A, Göncü T,Yuvacı I,Pangal E, Çakmak S. Pupil occlusion due to a large dislocated Soemmering ring in an aphakic eye. International Ophthalmology, 34(1), 121- 124. (2014)
 • 7. Akal A, Göncü T, Çakmak S,Yuvacı I, Atas M, Demircan S,Yılmaz ÖF. Evaluation of early results of quick-chop phacoemulsification in the patients with high myopic cataract.. International Journal of Ophthalmology, 7(5), 828-831(2014).
 • 8. Göncü T, Çakmak S, Akal A, Oymak Y Severe eyelid injury resulting from necrotic arachnidism in a child with leukemia. Canadian Journal of Ophthalmology / Journal Canadien d’Ophtalmologie, 48(6), 164-166.(2013).
 • 9. Cakmak SS, Yildirim M. ‘Use of endocanalicular dacryocystorhinostomy with multidiode laser in children.’ Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 74(11),1320-2, (2010).
 • 10. Cakmak SS, Yildirim M, Sakalar YB, Keklikci U, Alakus F. ‘Is it necessary to accompany probing with endoscopy in cases of congenital nasolacrimal canal obstruction?’ Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 74(9),1013-5, (2010).
 • 11. Cakmak SS. ‘A new method for removing displaced silicone tubing from the nasolacrimal duct.’ Orbit. 28(6), 444-6, (2009).
 • 12. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Sakalar YB, Unlu MK. ‘Evaluation of perforating eye injuries by using cluster analysis.’ Ann Ophthalmol (Skokie). 40(2), 87-93, (2008).
 • 13. Keklikci U, Akdeniz S, Sakalar YB, Cakmak SS, Unlu K. ‘Loxosceles reclusa bite to the eyelid.’ Eur J Ophthalmol. 18(4):633-5, (2008)
 • 14. Keklikci U, Bozarslan B, Unlu K, Cakmak S, Erdem S. ‘Spontaneous Anterior Lens Dislocation: A Case Report’ Am J Case Rep (9),7-9, (2008).
 • 15. Cakmak A, Baba F, Cakmak S, Shermatov K, Karazeybek H. ‘Treatment Of Congenital Ichthyosis With Acitretin.’ Minerva pediatrica Vol. 8, (2010 ).
 • 16. Söker S, Nergiz Y, Cakmak S, Bahçeci S, Aytekin S. ‘The demonstration of changes in bulbar conjunctiva surface epithelium in the psoriatic patients treated with PUVA.’ Ann Ophthalmol (Skokie). 40(2):94-8, (2008).
 • 17. Soker S, Cakmak S, Olmez G, Buyukbayram H, Nergiz Y. ‘Investigation of the toxic effects of ropivacaine corneal endothelium by the impression cytological method.’ Saudi Med J. 28(7),1018-20, (2007).
 • 18. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Unlu MK, Bilek B. ‘Conjunctival-limbal autograft, amniotic membrane transplantation, and intraoperative mitomycin C for primary pterygium.’ Ann Ophthalmol (Skokie). 39(4), 296-301, (2007)
 • 19. Keklikci U, Soker SI, Soker Cakmak S, Ozkul S, Sakalar YB, Unlu K. ‘Unilateral vernal keratoconjunctivitis: a case report.’ Eur J Ophthalmol. 17(6), 973-5, (2007)
 • 20. Keklikci SU, Cakmak A, Cakmak SS, Soker SI. ‘Phakomatous choristoma of the lower eyelid: a case study with a review of the literature.’ Ann Ophthalmol (Skokie). 39(3), 255-8, (2007).
 • 21. Cakmak SS, Caca I, Unlu MK, Cakmak A, Olmez G, Sakalar YB. ‘Surgical technique and postoperative complications in congenital cataract surgery.’ Med Sci Monit, 12(1), 31-35, (2006).
 • 22. Cakmak SS, Olmez G, Nergiz Y, Unlu K, Soker S. ‘The effects of intracameral ropivacaine on the corneal endothelium.’ Jpn J Ophthalmology,49 (3),267-268,(2005).
 • 23. Olmez G, Cakmak SS, Soker SI,Nergiz Y,Yıldız F. ‘Effects of intravitreal ropivacaine on the corneal thickness and integrrity in the quina pig.’ Current Therapeutic research- Clinical and Experimental,66 (4), 394-400, (2005).
 • 24. Cakmak SS, Unlu K, Olmez G, Caca I, Sakalar YB, Acemoglu H. ‘Penetrating eye injuries from Southeastern Anatolia Region of Turkey.’ The Public Health,118,570-575,(2004).
 • 25. Cakmak SS, Soker M, Ayyildiz O, Devecioglu C, Soker SI. ‘Non-African Burkitt’s lymphoma manifesting at the jaw and as a right orbital mass in a child.’ J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 40(5),306-308,(2003).
 • 26. Soker M, Cakmak S, Ayyildiz O, Soker SI. ‘Bilateral orbital granulocytic sarcoma as a presenting sign of acute myeloid leukemia.’ J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 40 (6), 358-360, (2003).
 • 27. Caca I, Nazaroglu H, Unlu K, Cakmak SS, Arı S, Sakalar YB. ‘Color doppler imaging of ocular hemodynamic changes in Behçet’s disease.’ Jpn J Ophthalmology, 48,101-105, (2004).
 • 28. Olmez G, Cakmak SS, Caca I, Unlu MK. Intraocular pressure, and quality of blockade in peribulbar anesthesia using ropivacaine or lidocaine with adrenaline: A double- blind randomized study.Tohoku J Exp Med, 204,203-208, (2004).
 • 29. Cakmak SS, Unlu MK, Cakmak A, Buyukbayram H, Soker SI. Squamous cell carcinoma of the cornea in xeroderma pigmentosum. Case Rep Clin Pract Rev,5, 251-253,(2004).
 • 30. Cakmak SS, Cakmak A, Unlu MK, Soker M. Bilateral optic neuritis following oral polio vaccination: an unusual case. Case Rep Clin Pract Rev,5, 432-434,(2004).
 • 31. Cakmak SS, Unlu MK, Olmez G, Caca I, Cakmak A. Cataract surgery and intraocular lens implantation in children. J Ped and Neonat,1(1),32-34,(2004).
 • 32. Cakmak SS, Unlu K, Bilek B, Buyukbayram H, Sakalar YB. ‘Conjunctival inverted follicular keratosis: a case report.’ Jpn J Ophthalmology, 48, 497-498, (2004).
 • 33. Cakmak SS, Unlu MK, Karaca C, Nergiz Y, Ipek S. ‘Effects of soft contact lenses on conjunctival surface.’ Eye Contact Lens, 29(4), 230-233,(2003).
 • 34. Caca I, Unlu K, Cakmak SS, Bilek K, Sakalar YB, Unlu G. ‘Orbital myiasis: case report.’ Jpn J Ophthalmology, 47, 412-414, (2003).
 • 35. Soker Cakmak S, Cevik R, Aksunger A, Unlu K, Ava S. ‘Ocular ochronosis: a case report and clinical findings.’ Acta Ophthalmol Scand, 80(3), 340-342,(2002).
 • 36. Caca I, Cakmak SS, Unlu K, Sakalar YB, Kadıroglu AK. ‘Cutaneous anthrax on eyelids.’ Jpn J Ophthalmology ,48,268-271, (2004).
 • 37. Akdag MZ, Sert C, Erdinc L, Daşdag S, Buyukbayram H, Celik S, Cakmak SS. ‘The evaluation of the role of microwave and vitamins on rat eyes related to lipid peroxidation and tissue damage.’ BIO Technology- Technological Equipment, 16,131-137,(2002).
 • 38. Unlu K, Aksunger A, Soker S, Karaca C, Bilek K. ‘Prospective evaluation of the argon laser treatment of tachomatous trichiasis.’ Jpn J Ophthalmology, 44, 677-679, (2000).
 • 39. Unlu K, Aksunger A, Soker S, Kılınc N, Karaca C, Erdinc M. ‘Gention violet solution for staining the anterior capsule.’ J Cataract Refract Surg, 26,1228-1232, (2000).
 • 40. Unlu K, Aksunger A, Soker S, Ertem M. ‘Mitomycin C primary trabeculectomy with releasable sutures in primary glaucoma.’ Jpn J Ophthalmology, 44, 524-529,(2000).

 

Proceedings Presented at International Scientific Meetings and Published in Proceedings

 • 1. Göncü T, Çakmak A, Akal A, Çakmak S. Assessment of refractive state and central corneal thickness in neonates of diabetic mothers. 3rd World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus (Poster) (2015).
 • 2. Göncü T, Akal A, Adıbellı FM, Yüksekyayla F, Çakmak S. The factors affecting surgical success rate for the patients with congenital esotropia. 3rd World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus (Poster) (2015).
 • 3. Göncü T, Çakmak S, Akal A. Improvement in levator function after anterior levator resection for the treatment of congenital ptosis. 19th Congress of European Society of Ophthalmology (Poster) (2013).
 • 4. Cakmak SS, Unlu K, Bilek B, Buyukbayram H, Sakalar YB. ‘Conjunctival inverted follicular keratosis: a case report’ VIII. Mediterranean Ophthalmolgy Society Congress.(SP-38),13-16 October, Antalya, 2004.
 • 5. Cakmak SS, Unlu K, Cakmak A,Buyukbayram H, Soker SI. ‘Phakomatous Choristoma of the lower eyelid.’ VIII. Mediterranean Ophthalmolgy Society Congress. (SP-39),13-16 October, Antalya, 2004.
 • 6. Caca I, Unlu K, Cakmak SS, Arı S. ‘Trabeculectomy with mitomycin –C in neovascular glaucoma cases’ VIII. Mediterranean Ophthalmolgy Society Congress.(SP-01),13-16 October, Antalya, 2004.
 • 7. Caca I, Unlu K, Cakmak SS, Arı S, Sakalar YB. ‘The Therapeutic effect of culture and antibiogram in bacterial corneal ulcers’. VIII. Mediterranean Ophthalmolgy Society Congress.(SP-73),13-16 October, Antalya, 2004.
 • 8. Caca I, Unlu K, Aksunger A, Soker S, Bilek K. ‘The effect of benzalchonium chloride.’ XIII. Congress of European Society of Ophthalmology. (SP130-255), 3-7 June, İstanbul, 2001
 • 9. Caca I, Soker S, Unlu K, Aksunger A, Kılınc N, Bilek K, Karakas N. ‘The effect of topical antiglaucomatous treatment.’ XIII. Congress of European Society of Ophthalmology. (SP160-263), 3-7 June, İstanbul, 2001
 • 10. Unlu K, Aksunger A, Durgun Y, Soker S, Yılmaz F, Karakas N. ‘Histopathologic after intravitreal injection of lidocaine in albino rats.’ XII. Congress European Society of Ophthalmology. (SP7), June 27-July 1, Stockholm, 1999.
 • 11. Unlu K, Aksunger A, Soker S, Kılınc N, Karaca C, Karakas N. ‘Histopathology evaluation after ınjection of gention violet solution to anterior chamber.’ XII. Congress European Society of Ophthalmology. (SP696), June 27-July 1, Stockholm, 1999.
 • 12. Unlu K, Soker S, Aksunger A, Karakas N, Karaca C. ‘Culture results after penetrating eye injuries.’ XII. Congress European Society of Ophthalmology. (SP952-331), June 27-July 1, Stockholm, 1999.
 • 13. Unlu K, Soker S, Aksunger A, Karakas N, Karaca C, Bilek K. ‘Prospective evaluation of the argon laser in the treatment of trachomatous trichiasis.’ XVII. European Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery. (SB-124), 16-18 September, İstanbul, 1999.
 • 14. Unlu K, Aksunger A, Soker S. ‘Traumatic cataract surgery with ıntraocular lens ımplantation in children.’ XVI.Congress of the ESCRS.(SB), 6-9 September, Nice, 1998.

 

International Books Written or Chapters in Books

 • 3.1. Çakmak SS. Bakteriyel enfeksiyonlarda mikrobiyolojik tanı yöntemleri. Oküler enfeksiyon hastalıkları. Epsilon yayıncılık Sayfa; 69-72, 2008.
 • 3.2. Çakmak SS. Viral retinitler. Oküler enfeksiyon hastalıkları. Epsilon yayıncılık Sayfa; 263-268,2008.
 • 3.3.Çakmak SS. AIDS hastalığı ve göz. Oküler enfeksiyon hastalıkları. Epsilon yayıncılık Sayfa;285-296,2008

 

Articles Published in National Refereed Journals

 • 1. Göncü T, Çakmak S, Adıbellı F M, Akal A, Kocatürk M. Akustik Nörinoma Ile Iliskili Göz Tutulumu Ve Tedavisi. Acta Oncologica Turcica, Doi: 10.5505/aot. 2015.52386 (Kontrol No: 1617399)(Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında)
 • 2. Göncü T, Oguz H, Akal A, Çakmak S, Adıbellı F M, Kocatürk Ö. Geçici görme kaybı olgularında optik koherens tomografi ile retina sinir lifi ve makülanın degerlendirmesi. Harran Tıp Dergisi, 12(2), 269-273. (2015)
 • 3. Göncü T, Çakmak S, Akal A, Oguz H. Göz Kapaklarının Kötü Huylu Tümörlerinde Klinik Bulgular ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri. MN Oftalmoloji, 22(2), 111-115. (2015).
 • 4. Akal A, Göncü T, Çakmak S, Oguz H. Trikiyazisli olguların klinik özellikleri ve radyofrekans cerrahisinin etkinligi.. MN Oftalmoloji, 22(1), 46-48. (2015).
 • 5. Göncü T, Çakmak S, Akal A, Oguz H. Iyi Huylu Göz Kapagı Tümörlerinin Klinikopatolojik Özellikleri: 101 Olgunun Retrospektif Analizi. Türk Oftalmoloji Dergisi, 44(5), 384- 387. (2014).
 • 6. Göncü T, Çakmak S. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıgında Saptanan Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 20(3), 131-134. (2011).
 • 7. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı Ş, Erdem S, Ünlü K. ‘Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve optik disk özellikleri.’ Türk Oftalmoloji dergisi. (40),190-194,(2010).
 • 8. Keklikçi U, Ünlü K, Yaşan A, Çakmak SS, Şakalar YB. ‘Lamotrijine bağlı Stevens-Johnson sendromlu bir olgunun geç dönem göz bulguları.’ MN oftalmoloji (14),216-18, (2007).
 • 9. Ölmez G, Çakmak SS, Kaya Z, Menekşe A.’Çocuklarda şaşılık cerrahisi öncesinde profilaktik olarak uygulanan tropisetron postopersatif kusmayı önler mi?’ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31(1),53-56, 2005
 • 10. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Bilek B. ‘Konjenital ptozisli olgularda otojen fasia lata ile frontal askı cerrahisi.’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 14, 13-16, (2005).
 • 11. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. ‘Konjenital ptozisde levator rezeksiyonunda anterior yaklaşım.’ Dicle Tıp Dergisi,31,4,1-4,(2004).
 • 12. Çakmak SS, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı Ş, Söker SI. ‘Tavşan gözlerinde fakoemülsifikasyon sonrası oluşan prostaglandin E2 miktarının oküler inflamasyon oluşumu üzerine etkisi.’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 13, 216-220, (2004).
 • 13. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Arı Ş, Çakmak A. ‘Çocuklarda skleral tespitli arka kamara göz içi lensi implantasyonu.’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,13,145-149, (2004).
 • 14. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Şakalar YB. ‘Horizontal konkomitan şaşılıklarda cerrahi başarının şaşılık tipi ve derecesi ile ilişkisi.’ Dicle Tıp Dergisi, 31,27-30,(2004).
 • 15. Çakmak SS, Ünlü K, Nergis Y, Karaca C, İpek S, Şakalar YB.’Yumuşak kontakt lens kullanan olgularda konjonktiva sitolojisi.’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,13,73-76,(2004).
 • 16. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek K, Çaça İ, Arı Ş. ‘Horizontal şaşılık cerrahisinden sonra görülen kırma kusuru değişimleri. ’Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,13, 22-25, (2004).
 • 17. Çaça I, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K. ‘Mitomisin C ile kombine trabekülektomi sonrası filtrasyon blebinin prognostik önemi.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi,11,88-91, (2004).
 • 18. Çaça I, Çakmak SS, Ünlü K, Kılınç N, Bilek K. ‘Topikal antiglokomatöz tedavinin konjonktiva hücre yapısına etkisi.’ Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 22-27, (2003).
 • 19. Çakmak SS, Tuzcu A, Ünlü K, Bilek K. ‘Diabetik retinopatili olguda etambutole bağlı toksik optik nöropati.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 10, 179-181, (2003).
 • 20. Çaça İ, Ünlü K, Bilek K,Çakmak SS, Şakalar YB. ‘Şarbon hastalığının sebep olduğu preseptal selülit ve skatrisyel ektropion.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 9, 399-400, (2002).
 • 21. Çevik R, Söker ÇS, Nas K, Gür A, Em S, Karakoç M, Erdoğan F. ‘Romatoid artritli hastalarda göz tutulumu.’ Dicle Tıp Dergisi, 28, 35-40, (2001).
 • 22. Taşkıran A, Karakaş N, Nazaroğlu H, Söker Çakmak S, Barc M, Bilek K. ‘Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda oküler hemodinamik değişiklikler.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 8,165-169, (2001).
 • 23. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Aksünger A, Karaca C, Ava S, Taşkıran A. Perforan göz yaralanmalarında kültür antibiogram. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 31, 378-384, (2001).
 • 24. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. ‘Ratlarda ön kamaraya kristal viyole injeksiyonu sonrası histopatolojik değerlendirme.’ Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 255-258, (2000).
 • 25. Söker Çakmak S, Ünlü K, Karakaş N, Ava S, Bilek K, Taşkıran A. ‘Perforan göz yaralanmaları ve sonuçları.’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 9, 256-260, (2000).
 • 26. Ünlü K, Aksünger A, Yılmaz F, Durgun Y, Karakaş N, Söker S. ‘İntravitreal lidokain enjeksiyonu sonrası retinanın histopatolojik incelemesi.’ Retina-Vitreus, 8, 160-168, (2000).
 • 27. Ünlü K, Söker S, Nazaroğlu H, Aksünger A, Karakaş N, Bilek K. ‘Trabekülektomi ameliyatının retrobulber hemodinamik değişiklikler üzerindeki etkisi’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 7,158-161, (2000).
 • 28. Ünlü K, Turhanoğlu A, Aksünger A, Şahingözü N, Karakaş N, Söker S, Akkuş M, Erdoğan F. ‘Romatoid artritli hastalarda oküler komplikasyonlar ve impresyon sitolojisi.’ Medical Network Oftalmoloji Dergisi, 7, 46-49, (2000).
 • 29. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ava S. ‘Çocuklarda travmatik katarakt cerrahisi ve intraoküler lens implantasyonu.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 6, 322-324, (1999).
 • 30. Karakaş N, Söker S, Özen A, Söker M, Mete M. ‘Brusellada göz tutulumu: 32 olgu.’ Türk Oftalmoloji Gazetesi, 26, 273-274, (1997).
 • 31. Sak A, Karakaş N, Söker S. ‘Nüks pterjiumlu olgularda mitomycin C kullanımı.’ Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 3, 345-347, (1996).

Proceedings Presented at National Scientific Meetings and Published in Proceedings

 • 1. Çakmak S, Göncü T. Kronik Fasiyal Paraliziye Baglı Üst Kapak Retraksiyonunda Levator Mentese Prosedürü.. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2015).
 • 2. Göncü T, Adıbellı F M,Akal A, Çakmak S, Düsünür M. Ezotropya Ameliyatı Sonrası Adduksiyondaki Asırı Elevasyonda Kendiliginde Gerileme. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2015).
 • 3. Göncü T, Oguz H, Akal A, Çakmak S, Adıbellı F M, Kocatürk Ö. Geçici Görme Kaybı Olgularında Optik Koherens Tomografi Ile Retina Sinir Lifi Ve Makülanın Degerlendirilmesi. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2015).
 • 4. Özkan U, Göncü T, Adıbellı F M,Isık Y, Çakmak S. Konjonktival kitle gibi maskelenen konjonktival yabancı cisim. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (2014).
 • 5. Adıbellı F M, Göncü T, Yılmaz Ö F, Isık Y, Çakmak S. Kanalikül kesilerinde pigtail prob ile anüler silikon tüp entübasyonu. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2014).
 • 6. Isık Y, Göncü T, Yücel H, Çakmak S. Punktal agenezi ve konjenital nazolakrimal duktus agenezis birlikteligi.. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2014).
 • 7. Özkan U, Göncü T, Akal A,Güler E, Çakmak S. Travma sonrası akkiz kapiller hemanjiom. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2014).
 • 8. Erdem D, Göncü T, Çakmak S, Adıbellı F M, Oguz H. Akomodatif ezotropya olgularının klinik özellikleri. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2014).
 • 9. Göncü T, Çakmak S, Akal A, Oguz H. Alt oblik kas kademeli anteriyorizasyon cerrahisinin kapakların fonksiyonuna etkisi. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi(2014).
 • 10. Güler E, Göncü T, Isık Y, Yücel H, Çakmak S. Pediatrik hastalarda muayene amacıyla kullanılan siklopentolat toksisitesi. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2014).
 • 11. Göncü T, Akal A, Çakmak S, Oguz H. Malign kapak tümörlerinde klinik bulgular ve cerrahi tedavi yöntemleri. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2013).
 • 12. Yücel H, Göncü T, Koçarslan S, Çakmak S, Isık Y. Orbital plazmasitom olgusu. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2013).
 • 13. Göncü T, Akal A, Çakmak S, Oguz H. Göz kapagı benign neoplazilerinin klinikopatolojik özellikleri: 101 olgunun retrospektif analizi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2013).
 • 14. Akal A Göncü T, Çakmak S, Oguz H. Trikiazis olgularında radyofrekans ablasyon etkinligi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2013).
 • 15. Isık Y, Göncü T, Akal A, Çakmak S, Oguz H. Üç kardeste Duane sendromunun klinik özellikleri. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2013).
 • 16. Göncü T, Çakmak S. Blefarosalazis Ile Lakrimal Bez Prolapsusu Birlikteligi: 2 Olgu. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2011).
 • 17. Göncü T, Çakmak S. Alt Göz Kapağında Konjenital Çift Punktumu Olan Bir Olgu. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (2011).
 • 18. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı Ş, Erdem S, Ünlü K. ‘Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında optik koharens tomografi ile retina sinir lifi tabakası kalınlık değişiklikleri.’ TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),11-15 Kasım, Antalya, 2009.
 • 19. Keklikçi U, Şakalar YB, Çakmak SS, Balsak S, Uçmak D,Ünlü K, Harman M. ‘Pemfigus vulgarisli hastalarda oküler yüzey bulgularının değerlendirilmesi.’ TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),11-15 Kasım, Antalya, 2009.
 • 20. Çakmak SS, Yıldırım M, Şakalar YB, Keklikçi U, Dağ U. ‘Diyod lazer ile endokanaliküler lazer dakriosistorinostomi.’ TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),11-15 Kasım, Antalya, 2009.
 • 21. Çakmak SS, Yıldırım M, Şakalar YB, Keklikçi U, Alakuş F. ‘Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında endoskopi eşliğinde sondalama uygulaması gereklimidir?’ TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),11-15 Kasım, Antalya, 2009.
 • 22. Şakalar YB, Ünlü K, Çakmak SS, Dag U, Balsak S. ‘Vernal keratokonjonktivit tedavisinde topikal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesi.’ TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),19-23 Kasım, Antalya, 2008.
 • 23. Çakmak SS, keklikçi U, Dursun ME, Ünlü K. ‘Konjenital pitoziste maksimum levator rezeksiyonu.’ TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),19-23 Kasım, Antalya, 2008.
 • 24. Keklikçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Ünlü K, Dursun ME, Şenol BB. ‘Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında geç sondalama sonuçları.’ TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),19-23 Kasım, Antalya, 2008.
 • 25. Keklikçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Akdeniz S, Ünlü K. ‘Göz kapağında örümcek ısısrığı nedeniyle üç olgu.’ TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),30 ekim-2 Kasım, Antalya, 2007.
 • 26. Keklikçi U, Çakmak SS, Erdem S, Şakalar YB, Ünlü K. ‘Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında kültür antibiyogram sonuçları.’ TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),30 ekim-2 Kasım, Antalya, 2007.
 • 27. Güllülü G, Ateş O, Çakmak SS, Ünlü K, Kükner Ş, Yıldırım N, Başmak H, Yücel İ, Nekir N, Güngör K, Çetinkaya K, İmamaoğlu İ. ‘Türkiye’de konjonktival flora ve mevsimsel özellikleri.’ TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),28 Ekim- 01 Kasım, Antalya, 2006.
 • 28. Çaça İ, Arı Ş, Ünlü K, Nergiz Y, Çakmak SS. ‘Tripan mavisinin kornea endoteli ve lens ön kapsülüne etkisi’. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB),17-21 Eylül,Antalya, 2005.
 • 29. Şakalar YB, Ünlü K, Çaçaİ, Çakmak SS, Arı Ş. ‘Göz içi lens uygulamalarında biyometri formüllerinin ameliyat sonrası refraksiyona etkilerinin karşılaştırılması.’ TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(PO),17-21 Eylül,Antalya, 2005.
 • 30. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. ‘Konjenital glokomlu olgularda mitomisin-C ile kombine trabekülektomi’. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (SB),9-13 Ekim,Antalya, 2004.
 • 31. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş, Şakalar YB. ‘Pterjiumlu olgularda oküler yüzey değişiklikleri.’ TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (PO),9-13 Ekim,Antalya, 2004.
 • 32. Çakmak SS, Ölmez G, Ünlü K, Söker SI, Nergiz Y. ‘Ropivakainin kornea endoteli üzerine toksik etkilerinin impresyon sitoloji yöntemi ile gösterilmesi’. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (SB),9-13 Ekim,Antalya, 2004.
 • 33. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça I, Bilek B. ‘Konjenital ptozisli olgularda levator rezeksiyonunda anterior yaklaşım.’ TOD 1. Mart Sempozyumu, (SB-5), 12-14 Mart, Diyarbakır, 2004.
 • 34. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. ‘Konjenital ptozisde otojen fasia lata ile frontal askı cerrahisi.’ TOD 1. Mart Sempozyumu, ( SB-4), 12-14 Mart, Diyarbakır, 2004.
 • 35. İpek Soker S, Nergiz Y, Çakmak S, Aytekin S. ‘Psöriazisli hastalarda bulbar konjonktiva yüzey epitel değişikliklerinin impresiyon sitolojisi ile gösterilmesi.’ Ulusal Histoloji ve Embrioloji Kongresi, (POS-75),18-21 Mayıs, Mersin ,2004
 • 36. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Çaça İ. ‘Sildenafil sitratın retrobulber kan akımı üzerine etkileri.’ TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS-159), 4-8 Ekim İstanbul, 2003.
 • 37. Çaça I, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş, Şakalar YB. ‘Primer glokomlu olgularda mitomisin c’nin trabekülektomi üzerine etkisi.’ TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS-207), 4-8 Ekim İstanbul,2003.
 • 38. Çaça I,Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. ‘Lakrimal kanalikül kesilerinde silikon tüp ile bikanaliküler anüler entübasyonun etkinliği.’ TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS-228), 4-8 Ekim İstanbul, 2003.
 • 39. Nergiz Y, Çakmak S, Ölmez G, Ünlü K, Sürücü S. İntrakamaral anestezinin kornea endoteline etkisi. 16.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.(SB-38), 2-5 Eylül İzmir, 2003.
 • 40. Çakmak SS, Bilek K, Ünlü K, Çaça İ, Arı Ş. ‘Pterjium tedavisinde limbal otogreft transplantasyon ve topikal mitomisin C uygulaması: karşılaştırmalı çalışma.’ TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS-165),5-9 Ekim, Ankara, 2002.
 • 41. Çaça İ, Ünlü K, Nazaroğlu H, Çakmak SS, Arı Ş, Bilek K. ‘Behçet hastalarında oküler hemodinamik değişikliklerin renkli doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi.’ TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS-156),5-9 Ekim, Ankara, 2002.
 • 42. Çakmak SS, Karaca C, Aksünger A, Nergiz Y, Ünlü K, Ava S.’Yumuşak kontak lenslerin konjonktiva yüzeyine etkisinin impresyon sitolojisi ile gösterilmesi.’ TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (POS-116), 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 43. Çakmak SS, Aksünger A, Ünlü K, Ava S, Caca I, Şakalar YB.’ Konjenital kataraktlarda cerrahi tekniklerin değerlendirilmesi.’ TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (SB-48), 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 44. Caca I, Ünlü K, Çakmak SS, Ava S, Aksünger A, Bilek K. ‘Mitomycin C ile kombine trabekülektomi sonrası filtrasyon blebinin prognostik önemi.’ TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (POS-105), 23-26 Eylül, İzmir, 2001.
 • 45. Çevik R, Çakmak SS, Nas K, Gür A, Em S, Karakoç M, Erdoğan F. ‘Romatoid artritli hastalarda göz tutulumu.’ XVIII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (SB-80), 12-17 Mayıs, Antalya, 2001.
 • 46. Ünlü K, Çakmak SS, Ava S, Bilek K. ‘Katlanabilir akrilik ve pmma tip V alcon lens implantasyonlarında arka kapsül kesafetinin değerlendirilmesi.’ TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (SB-KC-45), 30 Eylül-4 Ekim,Antalya, 2000.
 • 47. Akdağ MZ, Sert C, Celik MS, Daşdag S, Büyükbayram H, Çakmak SS. ‘Düşük şiddetli mikro dalgaların göz üzerine etkisi ve radyoprotektif ajanların rolünün araştırılması.’ Türk Biofizik Derneği XI. Ulusal Kongresi. (SB-54), 31 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 1999.
 • 48. Ünlü K, Söker S, Aksünger A, Karakaş N, Karaca C, Bilek K. ‘Lens ön kapsülü boyanmasında gention violet kullanımı.’ TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (SB-KC-2), 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 • 49. Ünlü K, Söker S, Karakaş N, Bilek K, Ava S. ‘Şaşılık cerrahisinden sonra görülen refraktif değişimler.’ TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (PO-ŞA-19), 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 • 50. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Akkuş Z. ‘Primer glokomlu olgularda serbestleştirilebilen sütür ve mitomisin C uygulaması.’ XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.(SB), 15-20 Eylül, Bursa,1998.
 • 51. Söker M, Çakmak A, Gürkan F, Yaramış A, Çakmak S, Kaya A, Haspolat K. ‘Tüberoskleroz-West sendromlu olgularda vigabatrin tedavisi.’ XLII. Milli Pediatri kongresi.(PO),25-28 Haziran,Kayseri,1998.

Citations

K Ünlü, A Askünger, S Söker, N Kilinç, C Karaca, M Erdinc Journal of Cataract & Refractive Surgery 26 (8), 1228-1232

SS Çakmak, MK Ünlü, C Karaca, Y Nergiz, S Ipek Eye & contact lens 29 (4), 230-233

SS Cakmak, MK Unlu, G Olmez, I Caca, YB Sakalar, H Acemoglu Public health 118 (8), 570-575

İ ÇaÇa, H NazaroĞlu, K ÜnlÜ, SSÖ Çakmak, Ş Ari, YB Şakalar Japanese journal of ophthalmology 48 (2), 101-105

I Caça, K Ünlü, SS Çakmak, K Bilek, BŞ Yıldırım, G Ünlü Japanese journal of ophthalmology 47 (4), 412-414

SS Cakmak, M Yildirim, YB Sakalar, U Keklikci, F Alakus International journal of pediatric otorhinolaryngology 74 (9), 1013-1015

U Keklikci, Y Celik, SS Cakmak, MK Unlu, B Bilek Annals of Ophthalmology 39 (4), 296-301

SS Cakmak, I Caca, MK Unlu, A Cakmak, G Olmez, YB Sakalar Medical Science Monitor Basic Research 12 (1), CR31-CR35

İ Çaça, SS Çakmak, K Ünlü, YB Şakalar, AK Kadiroĝlu Japanese journal of ophthalmology 48 (3), 268-271

S Söker Çakmak, R Cevik, A Aksünger, K Ünlü, S Ava Acta Ophthalmologica Scandinavica 80 (3), 340-342

SS Cakmak, M Yildirim International journal of pediatric otorhinolaryngology 74 (11), 1320-1322

SS Cakmak, MK Unlu, B Bilek, H Buyukbayram, YB Sakalar Japanese journal of ophthalmology 48 (5), 497-498

A Cakmak, F Baba, S Cakmak, K Shermatov, H Karazeybek Minerva pediatrica 62 (6), 599-603

U Keklikci, Y Celik, SS Cakmak, YB Sakalar, MK Unlu Annals of ophthalmology (Skokie, Ill.) 40 (2), 87-93

SS Cakmak, G Olmez, Y Nergiz, K Unlu, S Soker Japanese journal of ophthalmology 49 (3), 267-268

SS ÇAKMAK, Ü Kaan, B BİLEK, ARI Şeyhmus Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 13 (3), 145-149

G GÜLLÜLÜ, A Orhan, S ÇELEBİ, E BEYHUN, İ İMAMOĞLU, … Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology Special Topics 1 (3), 18-22

A Akal, T Goncu, SS Cakmak, I Yuvaci, M Atas, S Demircan, OF Yilmaz International journal of ophthalmology 7 (5), 828

S Söker, Y Nergiz, S Cakmak, S Bahceci, S Aytekin Annals of ophthalmology (Skokie, Ill.) 40 (2), 94-98

Yukarı